Uitnodiging Algemene Vergadering


Het bestuur van de EVN nodigt u van harte uit om de Algemene Vergadering bij te wonen.
Datum: 5 maart 2023
Plaats: Online
Tijdstip: 10:30 uur, binnenkomst via link Teams vanaf 10.00 uur.

U kunt zich aanmelden via het ledengedeelte van de website.

Indien u niet aanwezig kunt zijn en toch uw stem wil uitbrengen kunt u dat doen via  een volmacht. 

(Statuten Artikel 30.3: Een stemgerechtigd lid kan schriftelijk gemachtigd zijn de stem van ten hoogste één (1) ander stemgerechtigd lid uit te brengen. )

 

 

 

Login

Lost your password?