Stroomband

1 januari 2022: Vaarwel stroomband

Het gebruik van een stroomband is een gevoelig onderwerp dat duidelijke tegenstanders kent. Per nieuwjaarsdag 2022 komt wetmatig een eind aan deze discussie. Op 14 juli 2021 werd namelijk besloten om per 01 januari 2022 het gebruik van stroomstootapparatuur te verbieden.

Stroomstootapparatuur

De zogenoemde stroomstootapparatuur wordt toegepast met verschillende doelen: bij de training van honden, het afleren van ongewenst gedrag of als antiblafband. Per 1 januari 2019 zou het gebruik van stroomstootapparatuur al worden verboden vanwege de nadelen voor de hond (welzijnsaantasting), maar het verbod trad destijds niet in werking.

Ook het laten dragen

In het huidige verbod wordt niet alleen het actief gebruik (lees: toedienen van stroom) verstaan, maar ook het laten dragen van een apparaat/band die geschikt is voor dit doel. Dit omdat het dragen van de band angst en stress kan veroorzaken bij de hond, aldus staatsblad 361 pagina 5.

Onklare stroomstootapparatuur

Er wordt expliciet benoemd dat ook onklare stroomstootapparatuur (waarbij bijvoorbeeld de batterijen verwijderd zijn) of apparatuur dat naast stroomstoten ook geluidssignalen of trillingen kan produceren, als geschikt gekwalificeerd wordt en daarmee verboden is.

GPS- ontvangers

GPS-ontvangers en apparaten die ongeschikt zijn voor het afgeven van stroomstoten maar alleen trillingen of geluidssignalen kunnen produceren vallen buiten het verbod. 

Uitzonderingen met betrekking tot dit verbod

Er zijn een drietal uitzonderingen op dit verbod benoemd:

  • De elektrische afrastering. Deze uitzondering geldt NIET voor onzichtbare grensafscheidingen i.c.m. een op het dier bevestigd apparaat.
  • Gebruik door de politie, koninklijke marechaussee, krijgsmacht, of in het uitvoeren van overheidstaak en training t.b.v. deze taken (onder de voorwaarde dat het inzetten ervan het doel rechtvaardigt en er geen andere wijze is om dit doel te bereiken). Deze uitzondering is beperkt tot het trainen van honden door de overheidsorganisatie en geldt niet voor burgers die honden trainen voor dergelijke doelen.
  • Diergeneeskundige handelingen die beroepsmatig verricht worden zoals röntgenfoto’s of tumorbehandelingen

Bronvermelding:

Staatsblad 361 beschrijft de nieuwe wet en uitzonderingen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html

 

Login

Lost your password?