Fokken en importeren

UBN-nummer: voor iedereen die een nest fokt of pup/hond importeert

Per 1 november 2021 zijn er een aantal nieuwe registratieregels voor het fokken en importeren van honden/pups van kracht geworden. Dit betekent dat iedereen die één of meerdere nest(en) fokt en/ of één of meerdere pup(s)/hond(en) importeert een UBN-nummer nodig heeft. Dit nummer is nodig bij de registratie en het chippen van een nest pups (en de uitgifte van een EU-dierenpaspoort) of de registratie van een import pup/hond door de dierenarts (en bij de Raad van Beheer).

Het UBN-nummer staat voor Uniek Bedrijfs Nummer en is er voor:

  • Bedrijfsmatige fokkers of importeurs. Hieraan is een diploma-verplichting gekoppeld, namelijk het Bewijs van Vakbekwaamheid.
  • Niet-bedrijfsmatige fokkers of importeurs (ook voor éénmalige import voor jezelf). Hieraan is geen diploma-verplichting gekoppeld.

Aanvraag

De registratie als niet-bedrijfsmatig dierenhouder (fokker of importeur) en daarmee de aanvraag van het UBN loopt via de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hieraan zijn kosten verbonden (2021: 19 euro).

Een UBN is nodig bij het chippen van de hond, daarom moet deze aangevraagd zijn voordat de chipper komt. Na de aanvraag moet dit nummer in het account op mijnrvb.nl (van de Raad van Beheer) worden ingevoerd. Daarnaast is het RVO-relatienummer nodig bij het registeren van pups in de Databank Honden. Meer informatie hierover (en de vindplaats van beide nummers) is uitgelegd op de website van de Raad van Beheer (zie de tweede link hieronder).

Bronvermelding:  

Alle informatie vanuit de RVO over het UBN en de link naar de registratie:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden (link naar UBN aanvraag: “direct uw UBN regelen”)

Het UBN en fokken van stamboomhonden:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/verplichte-registratie-fokker-bij-overheid-ubn/

Het UBN en importeren van een rashond:

https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/stamboom-en-registratie-van-je-hond/exporteren-en-importeren-van-je-hond/

Uitleg over bedrijfsmatig en niet bedrijfsmatig:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Login

Lost your password?