26 jan 2021

Fokgeschiktheidskeuring

0 Reacties

Zondag 14 maart zal er een fokgeschiktheidskeuring plaatsvinden. Georganiseerd voor de EVN leden. Deze keuring vindt plaats (na goedkeuring door AV 7 maart 2021) onder een strikt Covid-19 Protocol en als aan de richtlijnen van het RIVM kan worden voldaan. 

In het ledengedeelte  van de website vind je een Gezondheidsverklaring en een Inschrijfformulier Fokgeschiktheidskeuring vul deze alle twee in. 

Let op alleen honden van 18 maanden of ouder (geboren voor 15 september 2019) zullen worden gekeurd.

Door het Covid-19 protocol is maar een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk. Schrijf dus zo snel mogelijk in, de inschrijving sluit op 7 maart.

Wanneer je aangemeld bent, ontvang je enkele dagen vooraf een tijdslot via de mail. Op dat tijdstip zal de keuring van jouw hond plaatsvinden. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent, meld je aan bij de poort en wacht buiten het terrein.

.

Alleen de hond en één begeleider (met mondkapje) mogen het terrein voor keuring betreden.

De kosten voor deze keuring bedragen € 30,00 te betalen bij inschrijving.

Plaats van keuring: Bergenshuizenseweg  5262 LN  in Vught (doorrijden tot aan het einde van de onverharde weg).

Waarom  een Fokgeschiktheidskeuring?

Als je met je hond wil gaan fokken en wil voldoen aan het Verenigings Fok Reglement dien je minimaal twee keer te hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) op elke expositie hebben behaald. (artikel 7.1 VFR)

Omdat door Covid-19 het organiseren van dergelijke exposities voorlopig niet aan de orde is wordt, net als bij veel andere rasverenigingen, de mogelijkheid om een fokgeschiktheidskeuring te organiseren opgenomen in het VFR. (na goedkeuring door AV 7 maart 2021)

De fokgeschiktheidskeuring heeft, net als bij andere verenigingen die de fokgeschiktheidskeuring al jaren in het VFR hebben staan, in principe een blijvend karakter.

Met het organiseren van een  fokgeschiktheidskeuring hopen we leden te enthousiasmeren om ook te gaan fokken met een van onze bijzondere rassen. Daarmee wordt het aantal geschikte ouderdieren vergroot wat goed is voor de gezondheid van onze rassen.    

Een fokgeschiktheidskeuring biedt leden die geen ervaring hebben in het exposeren van hun hond  tijdens een expositie, op een laagdrempelige wijze toch de mogelijkheid hun hond te laten keuren. Er wordt van de exposanten dus geen speciale voorbereiding en/of kennis verwacht.   

De EVN organiseert deze keer een fokgeschiktheidskeuring met twee zeer ervaren gekwalificeerde keurmeesters voor Rasgroep 7. We hebben Mevrouw Reeskamp -Blok en de heer Dick Rutten bereid gevonden de keuring te verrichten en de aangeboden honden te bespreken. Voordeel hiervan is, dat bij een positieve beoordeling, in één keer aan artikel 7.1 is voldaan. 

Laat deze kans dus niet voorbij gaan en schrijf in.  

[begin]

Login

Lost your password?