Contributie

Leden die in 2021 contributie hebben betaald zijn voor 2022 geen contributie verschuldigd.

Voor het lidmaatschap van de EVN betaalt je een jaarlijkse contributie. Wat je hiervoor terug krijgt is meerdere keren per jaar onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor de wandelingen en clubdagen en wij houden je op de hoogte van alle andere activiteiten. Als lid ben je ook van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergaderingen en hebt je stemrecht (afhankelijk van lidmaatschap).

Leden die in 2021 contributie hebben betaald zijn voor 2022 geen contributie verschuldigd.

De contributie voor het lidmaatschap van de EVN bedraagt:

Leden die in 2021 contributie hebben betaald zijn voor 2022 geen contributie verschuldigd.

Gewoon lid € 30,-
Gezinslid € 15,-
Jeugdlid € 10,-

Leden die in 2021 contributie hebben betaald zijn voor 2022 geen contributie verschuldigd.

Je kunt jecontributie overmaken op onze rekening bij de RABO Bank:
IBAN nummer: NL62RABO0109998588 t.n.v. EVN.
Graag je naam en soort lidmaatschap vermelden.

Login

Lost your password?