Algemene Vergadering 2022

 

Zondag 6 maart 2022 houden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Net als het vorige jaar doen we dit online via Teams. Om 10.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Aanmelden kan tot vrijdag 4 maart 2022 18.00 uur via het onderstaande formulier.

 

Aanmelding Algemene Vergadering 6 maart 2022

 

BELANGRIJK 

Indien je als lid samen met een gezinslid de vergadering wil volgen en daarbij beiden gebruik wil maken van je stemrecht is het noodzakelijk dat  ieder met het eigen (bij ons bekende) mailadres inlogt. Aspirant leden kunnen ook inloggen maar hebben (nog) geen stemrecht. (Statuten Art. 38.1) 

WIJZIGING

Ben je samen op hetzelfde mailadres aangemeld in onze ledenadministratie dan kun je het mailadres van een persoon laten wijzigen via de ledenadministratie. Vraag deze wijziging minsten 10 dagen voor de Algemene Vergadering aan.

VOLMACHT  

Evenals vorig jaar is het mogelijk dat een stemgerechtigd lid de stem van ten hoogste één (1) ander stemgerechtigd lid uit brengt. (Statuten Art. 38.3) 

Vul het onderstaande formulier in en geef daarbij het 06 nummer op van diegene die je machtigt. 

Vul  op de regel Agendapunt(en) in voor welk(e) agendapunt(en) diegene gemachtigd is voor jou te stemmen. 

Volmacht Algemene Vergadering 6 maart 2022

 

Login

Lost your password?