Aanlegtest

Aanlegtest Epagneul Vereniging Nederland

De aanlegtest is het alternatief voor honden vanaf de leeftijd van 9 maanden, om zijn/haar aanwezige, natuurlijke eigenschappen aan te tonen. Bent u nieuwsgierig wat voor kwaliteiten uw hond heeft, bijvoorbeeld wat betreft jachtaanleg, voorstaan, apporteer wil, dresseerbaarheid, schotvast en karakter, dan bent u van harte welkom op de aanlegtest.

  • Apport te land
  • Apport uit water
  • Voorstaan op levend wild
  • Schottest op afstand
  • Dresseerbaarheid
  • Karakter en gedrag

Apport te land (De wil tonen om te apporteren)

Deze test bestaat eruit dat een helper een apporteervoorwerp (dummy) , op een afstand van ongeveer 25 meter van de hond opwerpt. Dit wordt uitgevoerd zonder schot. De voorjager wacht met zijn hond, los of aangelijnd, op het teken van het proefhoofd om zijn/haar hond het voorwerp te laten apporteren. Waarna de hond, al dan niet na een commando en aanmoedigingen, het apport opneemt en bij de voorjager brengt.

De proef is goed afgelegd als de hond het apport opneemt en bij de voorjager brengt.

Apport uit water (De wil tonen om uit water te apporteren)

Het apport wordt in het water geworpen, op die manier dat de hond zeker moet zwemmen om het geworpen apporteervoorwerp ( dummy) te apporteren. De voorjager staat aan de waterkant, de hond los of aangelijnd, wacht op het teken van het proefhoofd om de hond in te zetten en te laten apporteren. Dit zonder schot.

De proef is goed afgelegd als de hond het apport uit het water haalt en bij de voorjager op de kant brengt.

Voorstaan op levend wild

In een open veld met enige begroeiing of een aanwezige singel wordt gekooid wild geplaatst. Dit op een wijze zodat het voor de hond mogelijk is om verwaaiing op te nemen.

Op het teken van het proefhoofd word de hond losgelaten om de verwaaiing te zoeken en het wild te lokaliseren en daarop tot voorstaan te komen.

Deze test zal door twee personen beoordeeld worden.

De proef is goed afgelegd als de hond waarneembaar tot voorstaan komt.

Schottest op afstand

De hond loopt vrij rond met zijn baas. Op een afstand van ongeveer 25 meter worden (tien seconden na elkaar) twee schoten gelost.

Het eerste schot is om te beoordelen dat de hond opmerkzaam is wanneer het schot valt.

Het tweede om te beoordelen of de hond schotschuw is.

De proef is goed afgelegd als de hond opmerkzaam was en niet schotschuw.

Dresseerbaarheid

De test bestaat eruit dat de voorjager de hond aangelijnd en los kan laten volgen over een uitgezet parcours in de vorm van een acht.

De proef is goed afgelegd als de hond die aangelijnd en los zonder noemenswaardig verzet de voorjager volgt, waarbij commando’s van de voorjager zijn toegestaan.

Karakter en gedrag

Bij karakter en gedrag zal er gekeken worden hoe de hond zich gedraagt in de groep. Er wordt verwacht dat de hond verdraagzaam is naar andere honden.

Over de gehele dag wordt er gekeken hoe de combinatie voorjager –hond zich gedraagt. Er wordt verwacht dat de voorjager de hond, indien nodig, op correcte wijze corrigeert. De hond mag niet onophoudelijk aan de lijn trekken. De hond mag niet piepen of janken c.q. blaffen wanneer hij/zij bij een proef moet wachten of bij een proef ingezet wordt.

Login

Lost your password?